หลักการและเหตุผล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น 

คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (small text file) ที่เว็บไซต์สามารถใช้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งานคุกกี้ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหา โฆษณา วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้ดำเนินการให้บริการหน้าเว็บไซต์ได้อย่ามีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้เว็บไซต์ของเรามีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณกับพันธมิตรของเราทางด้านโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ และโฆษณาซึ่งอาจซึ่งอาจถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้หรือที่พวกเขารวบรวมจากการใช้บริการของพวกเขา

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ประเภทที่จำเป็น (strictly necessary cookie)

ทางเว็บไซต์ของเราดำเนินการจัดเก็บคุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ (strictly necessary cookie) โดยถือเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้คุกกี้ที่เราดำเนินการจัดเก็บจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของหน้าเว็บไซต์เท่านั้นเพื่อไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของท่าน (legitimate interest) 

คุกกี้ทางเลือก (optional cookie)

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ ที่เว็บไซต์ต้องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผล (optional cookie) ทางเว็บไซต์จะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนมีการดำเนินการจัดเก็บทุกครั้งโดยทางเว็บไซต์ให้อิสระแก่ท่านในการที่จะเลือกให้ หรือไม่ให้ความยินยอมในคุกกี้ทางเลือกแต่ละประเภทได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่มีผลกระทบต่อการรับบริการตามวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์

โดยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการใช้คุกกี้ทางเลือกในประเภทดังต่อไปนี้ 

 1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมินและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 1. คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

 1. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้าง โปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

ระยะเวลาจัดเก็บคุกกี้

คุกกี้จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง โดยคุกกี้จะสามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถลบคุกกี้ที่ถูกฝั่งอยู่ในเครื่องได้โดยทำตามวิธีดังนี้  

Google Chrome 

Safari

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ให้คลิกเพิ่มเติมที่ด้านขวาบน
 3. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลาจากด้านบน หากต้องการลบทุกอย่าง ให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น
 5. เลือกช่องข้างๆคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ    และรูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้
 6. คลิกล้างข้อมูล
 1. ไปที่ตั้งค่า 
 2. เลือกที่ “Safari” 
 3. เลือกขั้นสูง
 4. ไปที่ข้อมูลเว็บไซต์
 5. เลือกเอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก 

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ 

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟต์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ หรือหมวดการ    ตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่าง เว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น อาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือคุณอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของคุณเอง

*หมายเหตุ เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้หลายประเภทคุกกี้บางส่วนถูกวางโดยการให้บริการของบุคคลที่สาม
ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บของเรา